NYEREMÉNYJÁTÉK

! ! ! ! ! Nyereményjáték ! ! ! ! !

Szeretnéd megnyerni a képen látható DELACIER karkötőt?
Nincs más dolgod, mint lájkolni a Facebook oldalunkat, és a Facebookon található bejegyzést, hisz az olvasóink közül sorsolunk! :)

A játék szabályzata itt található:


Játék szabályzat

A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden  természetes személy, kivéve a DORINE TEAM  tagjait, valamint ezek - a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti - közeli hozzátartozóit.
A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel
A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
A nyereményjátékban részt vesz - az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével - mindenki, aki 2015. október  30. napjáig „Tetszik” („Like”) kapcsolatot alakít ki a DORINE blog Facebook oldalával.
A nyereményjátékban minden ezer rajongó között kerül kisorsolásra a nyeremény:
1 db DELACIER karkötő
A nyereményjáték 2015. október. 30 napjáig tart.

A nyeremény átvételének feltételei
A nyerteseket 2015. november 02-ig a Facebookon, a posztban értesítjük nyereményükről, ahol személyes üzenet formájában adja meg elérhetőségét a nyeremény átvételére vonatkozóan. DORINE nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A DORINE fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.
A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a DORINE  Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztesek nevét.
A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.

A Szervező jogai
A DORINE kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.
A DORINE fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.
A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a DORINE számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.No comments